Formy płatności

Jako Kupujący masz do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy sprzedawcy, dane do przelewu:

Różowa Wieża Wójtowicz Szymon
71-467 Szczecin ul. Rapackiego 1g/5
numer rachunku: 78 1050 1559 1000 0091 3369 2187
ING Bank Śląski S.A.

2. Szybką płatność za pośrednictwem serwisu Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718, ul. Powstańców Warszawy 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000320590, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013

3. Szybką płatność za pośrednictwem serwisu Tpay, należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808 ul. Św. Marcina 73/6, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP27/2014

4. Szybką płatność za pośrednictwem serwisu PayPal – serwis PayPal obsługiwany jest przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu, L-1150, dysponującą ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa, i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego)