Polityka prywatności i plików cookies

Administratorem strony działającej pod adresem rozowawieza.pl jest Szymon Wójtowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wójtowicz Szymon, z siedzibą w Szczecinie, 71-467, ul. Rapackiego 1g/5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 852-227-92-93.

Kontakt z Administratorem strony możliwy jest pod adresem e-mail sklep@rozowawieza.pl .

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Kupujący może przekazywać swoje dane osobowe Sprzedawcy za pomocą formularzy dostępnych na Stronie oraz poprzez korespondencję mailową.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji zamówienia.

4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia, w szczególności w celu wysyłki newslettera, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnianych mu danych osobowych, zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy.

7. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

8. Kupującemu zgodnie z RODO przysługują określone prawa, w tym m.in. do:

  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia dopuszczenia się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

9. Dane Kupującego mogą być przetwarzane przez Podwykonawców Sprzedawcy, czyli podmioty, z których usług Sprzedawca korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług lub / i realizacji zamówień na rzecz Kupującego.

10. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Kupującego gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

11. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

12. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

13. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

14. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

15. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:

  1. Piksel Facebooka -w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  2. Kod śledzenia Google Analitycs -w celu analizy statystyk strony.