Polityka prywatności i plików cookies

Strona internetowa działająca pod adresem www.rozowawieza.pl należy do Anity Wójtowicz, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Wójtowicz Anita, z siedzibą w Szczecinie, 71-467, ul. Rapackiego 1g/5, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 851-293-66-19.

Kontakt z Administratorem strony możliwy jest pod adresem e-mail sklep@rozowawieza.pl oraz pod numerem telefonu +48 530773350.

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Kupujący może przekazywać swoje dane osobowe Sprzedawcy za pomocą formularzy dostępnych na Stronie.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji zamówienia.

4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnianych mu danych osobowych.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

  1.  ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3.  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

8. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

10. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

11. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

12. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

13. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:

  1. Piksel Facebooka -w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  2. Kod śledzenia Google Analitycs -w celu analizy statystyk strony.

W okresie wakacyjnym zamówienia wysyłamy w każdy poniedziałek i każdy czwartek. Zapraszamy do zakupów! Zamknij