Karty edukacyjne Montessori

Karty edukacyjne zgodne z pedagogiką Marii Montessori wspierają naturalny rozwój dzieci i odpowiadają na ich potrzeby.

Karty edukacyjne Montessori

Karty edukacyjne zgodne z pedagogiką Marii Montessori wspierają naturalny rozwój dzieci i odpowiadają na ich potrzeby.

Karty edukacyjne Montessori

Karty edukacyjne zgodne z pedagogiką Marii Montessori wspierają naturalny rozwój dzieci i odpowiadają na ich potrzeby.

Wielopoziomowe
Karty służą do rozszerzania słownictwa metodą Montessori, pomagają w nauce nazewnictwa i identyfikacji, a jednocześnie pozwalają wykorzystać fazę intensywnego rozwoju mowy charakterystyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Młodszym służą do rozwijania i utrwalania słownictwa, a dla starszych są wsparciem w nauce czytania.

Trójdzielne
Karty edukacyjne Montessori są trójdzielne, co oznacza że w zestawie kart znajdują się karty zawierające grafikę i podpis, karty zawierające grafikę bez podpisu oraz karty z podpisami. Duże karty są rozmiaru 14 x 14 cm, natomiast podpisy do nich rozmiaru 2,5 x 14 cm. Trójdzielna budowa kart umożliwia stopniowanie trudności oraz samodzielną kontrolę błędu.

Proste i realistyczne
Stworzone przez nas karty wyróżnia prostota i estetyka wykonania. Karty są duże i sztywne, pokryte przyjemną w dotyku i nieodbijającą światła folią, a użyta czcionka jest bezszeryfowa, czyli pozbawiona zbędnych ozdobników. Zdjęcia i grafiki możliwie wiernie odzwierciedlają rzeczywistość, a poszczególne obiekty przedstawione są na białym tle. Wszystko to eliminuje rozproszenie uwagi, a tym samym ułatwia dzieciom identyfikację realnych przedmiotów oraz doskonali sztukę skupienia.

zabawa z kartami marki Różowa Wieża

Maria Montessori apelowała, żeby tak zbudować dzieciom otoczenie, aby w sposób naturalny pobudzać je do nauki i zabawy, aby rozpoznawać i wykorzystywać fazy wrażliwe, aby odpowiadać na dziecięcą ciekawość i chęć poznawania świata. Tym właśnie kierowaliśmy się podczas projektowania naszych kart.

Maria Montessori apelowała, żeby tak zbudować dzieciom otoczenie, aby w sposób naturalny pobudzać je do nauki i zabawy, aby rozpoznawać i wykorzystywać fazy wrażliwe, aby odpowiadać na dziecięcą ciekawość i chęć poznawania świata. Tym właśnie kierowaliśmy się podczas projektowania naszych kart.

Lekcja trójstopniowa

Lekcja trójstopniowa pomaga dzieciom w poznawaniu i zapamiętywaniu nowych pojęć, dzięki czemu przyczynia się do wzbogacenia słownictwa. Lekcję tę – w mniejszym bądź większym stopniu – w sposób intuicyjny wykorzystuje znaczna część rodziców.

Jak sama nazwa wskazuje, lekcja składa się z trzech etapów:Etap 1. Prezentacja – dziecko poznaje nowe pojęcia. Rodzic lub opiekun bez używania zbędnych słów prezentuje dziecku poszczególne terminy (np. „to jest jabłko”, „to jest liść”, „to jest seler”), jednocześnie wskazując odpowiednią kartę. Na początek zabawy z wykorzystaniem etapów lekcji trójstopniowej warto zacząć od wprowadzenia dwóch, trzech nowych pojęć, aby nie przytłoczyć dziecka ilością informacji.

Etap 2. Identyfikacja – dziecko utrwala poznane pojęcia. To etap zdecydowanie dłuższy, polegający na wykonywaniu przez dziecko różnych poleceń (np. „pokaż marchewkę”, „zanieś banana do kuchni”, „stań na pomidorze”, „weź ananasa do ręki”). W tej części poleca się wykorzystać tak uwielbiany przez dzieci ruch. Zaangażowanie całego ciała sprawia, że zadania są atrakcyjniejsze, łatwiej jest utrzymać zainteresowanie i uwagę dziecka, a jednocześnie lepiej zapamiętuje ono poszczególne pojęcia. Polecenia powinny być dostosowane do wieku i umiejętności dziecka. Zbyt trudne zadania mogą zniechęcić do dalszej pracy.

Etap 3. Przywołanie z pamięci – dziecko samodzielnie używa poznanych pojęć, odpowiadając na pytania rodzica (np. „co to jest?”, „co tu widzisz?”). Jeśli dziecko nie potrafi sobie przypomnieć jakiegoś pojęcia, należy bez komentarza wrócić do etapu drugiego i w tym momencie zakończyć zabawę, aby nie zostawić dziecka z poczuciem porażki.

Cała lekcja nie powinna być zbyt długa, nie trzeba też wykonywać wszystkich etapów za każdym razem. Podstawą jest zawsze obserwacja dziecka i ocena jego gotowości. Dzieciom na poszczególnych etapach rozwoju najwięcej satysfakcji przynoszą inne aktywności. Tym młodszym wystarczy sama prezentacja, nieco starsze czerpią radość z identyfikacji pojęć, inne garną się już do przywoływania z pamięci. Dzieci nie trzeba poprawiać i wskazywać ich błędów – jeśli widzimy, że nie do końca radzą sobie na określonym etapie, oznacza to, że powinniśmy wrócić do poprzednich i poświęcić im więcej czasu. Jeśli dziecko wydaje się znudzone.

karty cykl rozwojowy fasoli marki Różowa Wieża z figurkami Safari
karty cykl rozwojowy motyla marki Różowa Wieża z figurkami Safari
karty Ptaki egzotyczne marki Różowa Wieża z figurkami Safari

Inne wykorzystanie kart

Budowa kart pozwala na inne niż lekcja trójstopniowa wykorzystanie kart.

Dopasowywanie
Opcji jest tutaj kilka, możemy dopasowywać grafikę z podpisem do grafiki bez podpisu (grafika do grafiki), podpis do grafiki z podpisem (podpis do podpisu), a w wersji trudniejszej podpis do grafiki bez podpisu (podpis do grafiki). Z tą zabawą radzą sobie z powodzeniem również młodsze dzieci nieznające alfabetu, dopasowują do siebie po prostu identyczne znaki (litery).

Memory
Wszystkie zestawy kart wzbogaciliśmy również dodatkowymi żetonami do gry w klasyczne memory. Popularna gra polega na ćwiczeniu pamięci krótkotrwałej poprzez dobieranie takich samych par żetonów. Z młodszymi dziećmi można tak samo grać przy użyciu dużych kart. Starszym polecamy grę przy użyciu żetonów z większej niż liczby zestawów.

Praca z realnymi obiektami
Karty zostały pomyślane jako uzupełnienie nauki przez doświadczenie, gdyż nawet najlepsze zdjęcia nie zastąpią realnych przedmiotów. Doświadczenie jest jednak ograniczone w czasie, a do kart wracać można wielokrotnie. Proponujemy tutaj dopasowywanie prawdziwych warzyw i owoców do kart je prezentujących, a w przypadku zwierząt urozmaicenie zabawy figurkami edukacyjnymi.

Niektóre zestawy, jak Narządy wewnętrzne człowieka, Układ Słoneczny, Owady oraz cykle rozwojowe dostępne w kompletach są z dedykowanymi figurkami oraz woreczkiem do ich przechowywania.

Wspomaganie nauki czytania i pisania
Opcja dla dzieci, które opanowały już pewien stopień zaawansowania – po samodzielnym odczytaniu podpisu, szukamy karty zawierającej grafikę i podpis, i w ten sposób sprawdzamy swoje umiejętności. W następnym etapie możemy starać się odtworzyć napis przy użyciu ruchomego alfabetu bądź zapisać samodzielnie w zeszycie.

Zapraszamy Cię do świata wyjątkowych kart edukacyjnych, które wspierają skupienie uwagi u dzieci.